Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση σκαφών - ελλιμενισμού - Ορθή επανάληψη

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες. 
 
 
*** Αφού εμφανίσετε το αρχείο της πρόσκλησης, πατήστε Ανανέωση (Refresh) στο browser,  σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται η ορθή επανάληψη.