Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 20-1-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/01/2020 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση πρ/σμού οικ. έτους 2020 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 17-1-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/01/2020 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ορισμός Γραμματέα για την τήρηση πρακτικών του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2020.
2. Ορισμός Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2020.
3. Ορισμός Επιτροπή Απογραφής Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2020.
4. Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων και αποδείξεις εσόδων.
5. Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2020.
6. Ορισμός Επιτροπών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2020.
7. Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου για το έτος 2020.
8. Καθορισμός θέσεων και τιμών για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο για το έτος 2020.
9. Εξέταση αιτήματος Πατανά Ειρήνης.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 24-12-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30/12/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής για το 2019.
Αποδέσμευση Κ.Α.Ε. οικ. έτους 2019 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
Ορισμός ταμειακής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2020.

Ο Αντιπρόεδρος

Γιαννικουρής Νικήτας

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 11-12-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16/12/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσης 2018.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπούκης

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 29-11-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05/12/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».
Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσης 2018.
6η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019 του Δ.Λ.Τ.Κ.
Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπούκης