Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 24-12-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30/12/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής για το 2019.
Αποδέσμευση Κ.Α.Ε. οικ. έτους 2019 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
Ορισμός ταμειακής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2020.

Ο Αντιπρόεδρος

Γιαννικουρής Νικήτας

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 11-12-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16/12/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσης 2018.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπούκης

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 29-11-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05/12/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».
Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσης 2018.
6η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019 του Δ.Λ.Τ.Κ.
Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπούκης

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 21-11-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/11/2019 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση πρ/σμού οικ. έτους 2020 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Ψήφιση Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2020 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπούκης

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 21-11-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/11/2019 και ώρα 10:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Τρουμουλιάρη Καλοτίνα.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στoν κ. Πασχάλη Μάμμα.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος έργου στην κα Σαρούκου Στυλιανή.
5. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπούκης