Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 22-7-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/07/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. 3η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019 του Δ.Λ.Τ.Κ.
2. Προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας πρακτορείου.
3. Τροποποίηση της με αρ. 48/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Κ.

Ο Πρόεδρος

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 15-7-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/07/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μίχα Μαρία.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Τσέρου Μαρία
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στoν κ. Εργά Μιχαήλ.
4. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου - Έκτακτο

Κάλυμνος, 25-6-2019


Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 26/06/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2019 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.


Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται λόγω καταληκτικής ημερομηνίας.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 10-6-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14/06/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ζεμπιλλά Κων/νο.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Μητσάκου Κων/να.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στoν κ. Πίκο Εμμανουήλ.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στoν κ. Βάβλη Ανδρέα.
5. Παραλαβή μελέτης για την προμήθεια ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων για τις ανάγκες της συντήρησης και της επισκευής του Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού της κεντρικής παραλιακής ζώνης Καλύμνου.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Κάλυμνος, 14-5-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 15/05/2019 και ώρα 18:00 στo Δημοτικό Μέγαρο με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εξέταση αιτημάτων που έχουν κατατεθεί, σχετικά με τις προεκλογικές εμφανίσεις των δημοτικών παρατάξεων, που συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται λόγω ότι το διάστημα έως τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου είναι πολύ μικρό.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής