Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 21-11-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/11/2019 και ώρα 10:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Τρουμουλιάρη Καλοτίνα.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στoν κ. Πασχάλη Μάμμα.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος έργου στην κα Σαρούκου Στυλιανή.
5. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπούκης

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 1-11-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 06/11/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. 5η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019 του Δ.Λ.Τ.Κ. και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
2. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
3. Εξέταση αιτήματος κ. Κυπραίου Σακελλάρη.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Γιατζόγλου Γεώργιο.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Βεζυρόπουλο Ανδρέα.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Φραγκονικόλα Νικόλαο.
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καμπούρη Βασίλη.
8. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Μπούκης

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Κάλυμνος, 30-10-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 30/10/2019 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου στην Τράπεζα της Ελλάδας και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται σε καταληκτική ημερομηνία.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 18-10-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22/10/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Συμμετοχή Δ.Λ.Τ. Καλύμνου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
2. Εξουσιοδότηση δικηγόρου.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Τρικοίλη Άννα.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Τσέρου Χριστίνα.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Ρήγα Κυραψηλή.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Παπάζογλου Αγγελική.
7. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπούκης

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 10-10-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/10/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Σύσταση σε σώμα του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Αίτημα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.
3. Μετακίνηση Προέδρου για συμμετοχή σε σεμινάριο.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ζαΐρη Παύλο.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Συνδάγγελου Νομική.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπούκης