Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 06.09.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας, την Παρασκευή 10/09/2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/2021 (ΦΕΚ 4054/Β/03-09-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή- συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στην κα Κοσσάρη Καλλιόπη.
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Μεϊμάρη Ισίδωρο.
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Παζάκο Νικόλαο.
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Αγγελίδη Νικόλαο.
 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Βούρο Γεώργιο.
 8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Γάτη Παντελή.
 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Γλυνάτση Ιωάννη.
 10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κοσσάρη Σακελλάριο.
 11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Λιά Θεόφιλο.
 12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Αλαχούζου Ιωάννα.
 13. Ψηφίσεις δαπανών.
 14. Έγκριση μετακίνησης Προέδρου στην Αθήνα

 

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                      Μπούκης Μιχαήλ

Δελτίο τύπου

 
Υπεγράφη στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου η σύμβαση για «την προμήθεια και εγκατάσταση 28 νέων Μονάδων Τροφοδοσίας Σκαφών (ΠΙΛΑΡ)».
Η προμήθεια, συνολικού κόστους 122.515 € , χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και θάλασσα 2014-2020». 
Η ανάθεση της προμήθειας έγινε μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν 4 εταιρείες.
Η προμήθεια αυτή αποτελεί μία σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες των λιμανιών, την εξυπηρέτηση των αλιέων και την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού.
Οι προσπάθειες του Λιμενικού Ταμείου για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων ευθύνης του συνεχίζονται. 
 
Κάλυμνος 01-09-2021
 
                                                                  Ο Πρόεδρος
 
                                                                Μιχαήλ Μπούκης
 

Υπεγράφη στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου η σύμβαση για «την προμήθεια και εγκατάσταση 28 νέων Μονάδων Τροφοδοσίας Σκαφών (ΠΙΛΑΡ)».

Η προμήθεια, συνολικού κόστους 122.515 € , χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και θάλασσα 2014-2020».

Η ανάθεση της προμήθειας έγινε μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν 4 εταιρείες.

Η προμήθεια αυτή αποτελεί μία σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες των λιμανιών, την εξυπηρέτηση των αλιέων και την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού.

          Οι προσπάθειες του Λιμενικού Ταμείου για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων ευθύνης του συνεχίζονται.

 

Κάλυμνος 01-09-2021

 

                                                                  Ο Πρόεδρος

 

                                                                Μιχαήλ Μπούκης

 

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 24.08.2021

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας, την Δευτέρα 30/08/2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/2021 (ΦΕΚ 3899/Β/21-8-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ.Λ.Τ.Κ. για τα έτη 2020-2023.
 2. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Επισκευή -Συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου».
 3. Παραλαβή – έγκριση της «Μελέτης κυματικής διείσδυσης - διαταραχής στον λιμένα Καλύμνου».
 4. Παραλαβή – έγκριση μελέτης γεωτεχνικής έρευνας του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».
 5. Εξέταση αιτήματος Δήμου Καλυμνίων για κατασκευή βάθρου τοποθέτησης αγάλματος.
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στην κα Κοσσάρη Καλλιόπη.
 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Μεϊμάρη Ισίδωρο.
 8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Παζάκο Νικόλαο.
 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Αγγελίδη Νικόλαο.
 10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Βούρο Γεώργιο.
 11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Γάτη Παντελή.
 12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Γλυνάτση Ιωάννη.
 13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κοσσάρη Σακελλάριο.
 14. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Λιά Θεόφιλο.
 15. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Αλαχούζου Ιωάννα.
 16. Εξέταση αιτήματος κ. Ψαρομπά Βασιλείου.
 17. Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων.
 18. Ψηφίσεις δαπανών.

.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                        Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 12.07.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με την Αρ. Δ1α.Γ.Π.οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 454) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, την Παρασκευή 16/07/2021 και ώρα 10:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων
  2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στoν Μαμουζέλο Γεώργιο (στη μεριά της θάλασσας).
  3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην εταιρεία ΣΥΝΚΑ
  4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου στον Πετράκη Γεώργιο (5 τ.μ)
 1. Εξέταση αίτησης Χατζημιχάλη για κατασκευή στεγάστρου
 2. Εξέταση αιτήματος Ελκολί Μιχαήλ για κατασκευή στεγάστρου
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Χαραλάμπη Ιωάννη (Ρίνα Βαθύ)
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Καλλικάτζαρο Χατζή (Ρίνα Βαθύ)
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην Παπάζογλου Αγγελική (Ρίνα Βαθύ)
 6. Παραχώρηση επιπλέον χώρου στον Σκανδαλιάρη
 7. Παραχώρηση επιπλέον χώρου στον Τεζάρη Ραφαήλ
 8. Ψηφίσεις δαπανών.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                     Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 11.06.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με την Αρ. Δ1α.Γ.Π.οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 454) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, την Τρίτη 15/06/2021 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Παραλαβή - έγκριση μελέτης -έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Επισκευή -Συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου».
 2. Παραχωρήσεις απλής χρήσης χώρου.

Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ