Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 7-6-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/06/2018 και ώρα 19:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 8-5-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/05/2018 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Παραλαβή – έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας: Συντήρηση-επισκευή των διανομέων ρεύματος-νερού (ΠΙΛΑΡ) στο Κεντρικό Λιμάνι – Βαθύ – Μελιτσάχα – Ψέριμο της νήσου Καλύμνου.
2. Παραλαβή – έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης για την συντήρηση-επισκευή ιστών ηλεκτροφωτισμού στην χερσαία ζώνη λιμένα Καλύμνου -Βαθύ – Μελιτσάχα – Τελένδου- Ψερίμου.
3. Αποκατάσταση ζημιών του αλιευτικού καταφύγιου και των προβλητών της νήσου Τελένδου.
4. Παραλαβή μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας ειδών υδροχρωματισμού-ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

5. Παραλαβή μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
6. Τροποποίηση της με αρ. 183/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μάγκο Μικέ για τοποθέτηση εκδοτηρίων εισιτηρίων της DODEKANISOS SEAWAYS και της BLUE STAR FERRIES.
8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μάγκο Μικέ για τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων της ATTICA GROUP.
9. 3η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Κ.
10. Ψηφίσεις δαπανών.
11. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 30-4-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 02/05/2018 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη: