Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 16-11-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/11/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 9-11-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15/11/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου για το έτος 2019.
2. Καθορισμός θέσεων και τιμών για στάσιμο – πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο για το έτος 2019.
3. Παραλαβή μελέτης και κατάρτιση όρων μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό βυθού λιμένα Καλύμνου.
4. 6η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Κ.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 16-10-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22/10/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Κατάρτιση όρων ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την απομάκρυνση του «Ε/Γ Τ/Ρ ΘΕΜΙΣ».
2. Ψηφίσεις δαπανών.
3. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 4-10-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/10/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ορισμός ταμειακής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Ορισμός υπευθύνων για συναλλαγές με τράπεζες.
3. Ορισμός υπογράφοντα σύμβασης για προμήθεια P.O.S. από την τράπεζα EUROBANK.
4. Παραλαβή και έγκριση αναθεωρημένου «Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής