Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Μεγάλη Δευτέρα 25/04/2016 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση σκαφών - ελλιμενισμού - Ορθή επανάληψη

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες. 
 
 
*** Αφού εμφανίσετε το αρχείο της πρόσκλησης, πατήστε Ανανέωση (Refresh) στο browser,  σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται η ορθή επανάληψη.