Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση σκαφών - ελλιμενισμού - Ορθή επανάληψη

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες. 
 
 
*** Αφού εμφανίσετε το αρχείο της πρόσκλησης, πατήστε Ανανέωση (Refresh) στο browser,  σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται η ορθή επανάληψη.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 15-4-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21/04/2016 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 6-4-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/04/2016 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη: