Ανακοίνωση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο)

Κάλυμνος, 3-3-2017
Αρ. πρωτ. 192
 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμο) στην χερσαία λιμενική ζώνη του κεντρικού λιμένα Καλύμνου σύμφωνα με τον Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α’) Άρθρο 1 Παράγραφος 8 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 4264, ότι από Δευτέρα 06/03/2017 και από ώρα 09.00 έως και 14.00 μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία μας να καταθέτουν τις αιτήσεις τους, η δε λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών είναι την Δευτέρα 13/03/2016 στις 14.00. Τα δικαιολογητικά θα περιέχονται σε φάκελο αριθμημένα όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 13-2-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/02/2017 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη: