Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 18-8-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), αύριο Τετάρτη 19/08/2020 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Αίτηση για πρόσληψη ενός μόνιμου υπαλλήλου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στο ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης έως την Παρασκευή 21/08/2020.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 24-7-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/07/2020 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ., κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Παροχέτευση ομβρίων στην περιοχή από Ναυτικό Όμιλο έως νέα παραλία.
2. Εξέταση αιτήματος κ. Κοσσάρη Σακελλάρη.
3. Εξέταση αιτήματος κ. Αγγελίδη Νικολάου.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Πετράκη Μανόλη.
5. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 30-6-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 06/07/2020 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψηφίσεις δαπανών
2. Εξέταση αιτήματος κ. Χειλά Αντώνη.

Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 9-6-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), την Δευτέρα 15/06/2020 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Αλλαγή τόπου συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Λαμπρινό Θεόφιλο.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Τρικοίλη Ιωάννη.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μανιά Καλοτίνα.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Βεζυροπούλου Σεβαστή.
6. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δ.Λ.Τ.Κ.
7. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Μπούκης