Αποτελέσματα της εννεάμηνης περιόδου 2012 για την ΑΝΕΚ

ΑΝΕΚΤα αποτελέσματα της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2012, γνωστοποίησε η διοίκηση της ΑΝΕΚ.
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2012
Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Καλύμνου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εννεάμηνης περιόδου από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Σεπτεμβρίου 2012. Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα δεν είναι ενδεικτικά των ετήσιων αποτελεσμάτων.
Γενικές οικονομικές παράμετροι.
Ι. Η γενική οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με τη σταδιακή μείωση του διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματος και την αύξηση της ανεργίας πλήττει κατά κύριο λόγο την επιβατηγό ναυτιλία περιορίζοντας σημαντικά το μεταφορικό έργο, επιφέροντας περαιτέρω μείωση της ζήτησης και γενικότερα της οικονομικής δραστηριότητας.
ΙΙ. Οι συνθήκες αυτές χαρακτηρίζουν όχι μόνο τη σύνδεση της ηπειρωτικής Ελλάδας με τα νησιά , αλλά και τη σύνδεση των νησιών μεταξύ τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι παρ' όλη την επί τρίμηνο ακινησία του ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ το α΄ εξάμηνο του 2011, η επιβατική κίνηση του πλοίου παρέμεινε σταθερή σε απόλυτους αριθμούς ( αλλά ουσιαστικά μειωμένη λόγω της περσινής ακινησίας), ενώ του KALYMNOS STAR και του KALYMNOS DOLPHIN μειώθηκε κατά 5,1% το αντίστοιχο εννεάμηνο.
ΙΙΙ.  Το λειτουργικό κόστος της εταιρείας μας (όπως και των άλλων εταιρειών) εξακολουθεί να παραμένει πολύ υψηλό καθώς έχει επιβαρυνθεί από τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές των καυσίμων. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή των καυσίμων το εννεάμηνο του 2012 αυξήθηκε κατά 19% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αύξηση ανέρχεται σε 49% σε σχέση με το έτος 2010 και 95% σε σχέση με το 2009.
ΙV. Η εταιρεία μας έχει εξοφλήσει όλες τις δανειακές της υποχρεώσεις και επιπλέον έχει δεσμεύσει καταθέσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ύψους 220.000 ευρώ.
Κύκλος εργασιών.
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο εννεάμηνο του 2012 σε 2.423.037 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.824.827 αφορούν το ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ και τα υπόλοιπα 598.209 ευρώ τα KALYMNOS STAR και KALYMNOS DOLPHIN . Από αυτά τα 1.308.996 ευρώ είναι οι επιδοτήσεις των δύο γραμμών (Αστυπάλαιας και Σάμου), ενώ το μεταφορικό έργο (πωλήσεις υπηρεσιών) ανέρχονται σε 1.102.039 ευρώ.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 146.216 ευρώ. Για το ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ υπήρξαν κέρδη 276.747 ευρώ, ενώ για τα KALYMNOS STAR και KALYMNOS DOLPHIN υπήρξαν ζημιές 130.530 ευρώ.
Συμπεράσματα
Παρ' όλο που ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή δεδομένων των αντίξοων συνθηκών που επικρατούν σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, η εταιρεία μας ανταπεξέρχεται θετικά, κυρίως εξαιτίας της αιματηρής περιστολής δαπανών και της ορθολογικότερης διαμόρφωσης των δρομολογίων.
Το βασικότερο πρόβλημα την περίοδο αυτή είναι η αύξηση της τιμής των καυσίμων, η οποία ανεβάζει το λειτουργικό κόστος καυσίμων στα 880.000 ευρώ.
Οπωσδήποτε θα πρέπει να επανεξεταστεί η λειτουργία και η τιμολογιακή πολιτική των δύο μικρών ταχύπλοων σκαφών, γιατί είναι η κατ' εξοχήν ζημιογόνος δράση, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται η κοινωνική διάσταση των δρομολογίων τους. Παράλληλα στη γραμμή δραστηριοποιείται από την 1η Νοεμβρίου ε. έ. και 3ο ταχύπλοο (το ΗΛΙΑΣ Τ. της εταιρείας ΛΑΦΑΣΙ Ν.Ε.) πράγμα που θα επιφέρει περαιτέρω μείωση του μεταφορικού μας έργου από την Κω.
Στη δυσμενή αυτή συγκυρία, στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης της εταιρείας παραμένουν η διατήρηση του λειτουργικού κόστους στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ( με δεδομένη και την προγραμματισμένη ανέλκυση και επισκευή του ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ), η εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και η βέλτιστη διαχείριση των πλοίων. Η ΑΝΕΚ συνεχίζει την προσπάθεια για προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επιτελώντας στρατηγικής σημασίας έργο για την περιοχή μας.
Για το Δ.Σ.
-Ο-
Πρόεδρος
Δρ. Γεώργιος   Θανάτσης