Έσοδα/Έξοδα Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου για το έτος 2015