Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 18-8-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), αύριο Τετάρτη 19/08/2020 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Αίτηση για πρόσληψη ενός μόνιμου υπαλλήλου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στο ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης έως την Παρασκευή 21/08/2020.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 24-12-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψηφίσεις δαπανών.
2. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
3. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής για το 2018.
4. Αποδέσμευση Κ.Α.Ε. οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
5. Ορισμός ταμειακής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2019.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Μέλη του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μπούκης Μιχαήλ. Δημοτικός Σύμβουλος. Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης - Πρόεδρος

2. Γιαννικουρής Νικήτας. Δημοτικός Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος

3. Κάτρης Μιχαήλ. Δημοτικός Σύμβουλος 

4. Τρουμουλιάρης Απόστολος. Δημοτικός Σύμβουλος 

5. Ψαρομπά Σεμίραμις. Δημοτικός Σύμβουλος 

6. Αλεξανδράκη Μαρία. Δημότης.

7. Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής Καλύμνου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Σαρούκου Ειρήνη

2. Συνδάγγελου Νομική

3. Τρικοίλης Αναστάσιος

4. Ψαρομπά Ελένη

5. Ψαρομπάς Μιχαήλ

 

 

Ανακοίνωση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο)

Κάλυμνος, 3-3-2017
Αρ. πρωτ. 192
 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμο) στην χερσαία λιμενική ζώνη του κεντρικού λιμένα Καλύμνου σύμφωνα με τον Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α’) Άρθρο 1 Παράγραφος 8 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 4264, ότι από Δευτέρα 06/03/2017 και από ώρα 09.00 έως και 14.00 μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία μας να καταθέτουν τις αιτήσεις τους, η δε λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών είναι την Δευτέρα 13/03/2016 στις 14.00. Τα δικαιολογητικά θα περιέχονται σε φάκελο αριθμημένα όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.