Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 17-1-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26/01/2017 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Πρόσκληση

Κάλυμνος, 28-6-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούμε όσους διαθέτουν σκάφος ιδιωτικό άνω των 7 μέτρων, να προσέλθουν στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου, προκειμένου να αιτηθούν θέση ενοικίασης.
Θα διατεθούν 10 θέσεις με ελάχιστο χρόνο ενοικίασης 4 μήνες.

Ο Πρόεδρος


Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός