Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Δευτέρα 11-09-2023 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 και την Εγκύκλιο 577/2023 του ΥΠΕΣ με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Εξέταση αιτήματος κ.Πανάτου Βαγγέλη.
  2. Εξέταση αιτήματος κα Συνδάγγελου Νομικής.
  3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μαρτίνο Γεώργιο για τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων.
  4. Ψηφίσεις δαπανών
  5. Εξειδίκευση πιστώσεων.

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                           Μπούκης Μιχαήλ