Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 18-8-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), αύριο Τετάρτη 19/08/2020 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Αίτηση για πρόσληψη ενός μόνιμου υπαλλήλου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στο ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης έως την Παρασκευή 21/08/2020.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ