Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 1-10-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06/10/2020 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Κ, κεκλεισμένων των θηρών, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση σχεδίου πρ-σμού οικ. έτους 2021 του ΔΛΤ Καλύμνου.

Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 21-9-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25/09/2020 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Κ, κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Παράταση μίσθωσης της αίθουσας επιβατών του κεντρικού λιμένα Καλύμνου.
3. Παραλαβή – έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας επιβατών προσήνεμου μόλου λιμένα Καλύμνου.
4. Κατακύρωση προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για τις Γεωτεχνικές Έρευνες του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 17-9-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 17/09/2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ., κεκλεισμένων των θηρών, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Αντικατάσταση Προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού για τις Γεωτεχνικές Έρευνες του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».


Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στο ότι σήμερα λήγει η προθεσμία για το άνοιγμα των προσφορών και η Πρόεδρος δήλωσε αναρρωτική άδεια.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 7-9-2020
Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/09/2020 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ., κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. 5η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2020 του Δ.Λ.Τ.Κ.
2. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού χρήσης 2019.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου για τραπεζοκαθίσματα στον κ. Καλιδώνη Πανορμίτη.
4. Εξέταση αιτήματος ΑΝΕΜ.
5. Εξέταση αιτήματος κα Τριανταφύλλου Άννας.
6. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 21-8-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27/08/2020 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ., κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Πρόταση για ένταξη έργων στο Π.Δ.Ε.
2. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού χρήσης 2019.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου για τραπεζοκαθίσματα στον κ. Καμπούρη Βασίλη.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου για τραπεζοκαθίσματα στον κ. Κοσάρη Σακελλάρη.
5. Εξέταση αιτήματος κ. Πράντζου Δημήτριου.
6. Ψηφίσεις δαπανών.
7. Ενημέρωση Προέδρου για είσπραξη λιμενικών τελών και διάθεση καρτών pillar.


Ο Πρόεδρος
Μπούκης Μιχαήλ