Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 19.10.2021

   

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Τετάρτη 20-10-2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/2021 (ΦΕΚ 3899/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» και την Εγκύκλιο 643/ 24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσεων ελλιμενισμού ημερόπλοιων για την χειμερινή περίοδο.
 2. Ψηφίσεις δαπανών.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στο ότι ο κ. Πρόεδρος θα απουσιάσει εκτός Καλύμνου για αρκετές ημέρες και πρέπει άμεσα να γίνει η χωροθέτηση ελλιμενισμού ημερόπλοιων, όπως επίσης πρέπει να πληρωθούν κάποια τιμολόγια.

                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                       Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 11.10.2021

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς την Τρίτη 12-10-2021 και ώρα 11:00 σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/2021 (ΦΕΚ 3899/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» και την Εγκύκλιο 643/ 24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Εξουσιοδότηση δικηγόρου.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στην ημερομηνία δικάσιμου.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                      Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 06.09.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας, την Παρασκευή 10/09/2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/2021 (ΦΕΚ 4054/Β/03-09-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή- συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στην κα Κοσσάρη Καλλιόπη.
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Μεϊμάρη Ισίδωρο.
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Παζάκο Νικόλαο.
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Αγγελίδη Νικόλαο.
 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Βούρο Γεώργιο.
 8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Γάτη Παντελή.
 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Γλυνάτση Ιωάννη.
 10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κοσσάρη Σακελλάριο.
 11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Λιά Θεόφιλο.
 12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Αλαχούζου Ιωάννα.
 13. Ψηφίσεις δαπανών.
 14. Έγκριση μετακίνησης Προέδρου στην Αθήνα

 

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                      Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 24.08.2021

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας, την Δευτέρα 30/08/2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/2021 (ΦΕΚ 3899/Β/21-8-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ.Λ.Τ.Κ. για τα έτη 2020-2023.
 2. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Επισκευή -Συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου».
 3. Παραλαβή – έγκριση της «Μελέτης κυματικής διείσδυσης - διαταραχής στον λιμένα Καλύμνου».
 4. Παραλαβή – έγκριση μελέτης γεωτεχνικής έρευνας του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».
 5. Εξέταση αιτήματος Δήμου Καλυμνίων για κατασκευή βάθρου τοποθέτησης αγάλματος.
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στην κα Κοσσάρη Καλλιόπη.
 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Μεϊμάρη Ισίδωρο.
 8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Παζάκο Νικόλαο.
 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Αγγελίδη Νικόλαο.
 10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Βούρο Γεώργιο.
 11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Γάτη Παντελή.
 12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Γλυνάτση Ιωάννη.
 13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κοσσάρη Σακελλάριο.
 14. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Λιά Θεόφιλο.
 15. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Αλαχούζου Ιωάννα.
 16. Εξέταση αιτήματος κ. Ψαρομπά Βασιλείου.
 17. Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων.
 18. Ψηφίσεις δαπανών.

.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                        Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 12.07.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με την Αρ. Δ1α.Γ.Π.οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 454) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, την Παρασκευή 16/07/2021 και ώρα 10:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων
  2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στoν Μαμουζέλο Γεώργιο (στη μεριά της θάλασσας).
  3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην εταιρεία ΣΥΝΚΑ
  4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου στον Πετράκη Γεώργιο (5 τ.μ)
 1. Εξέταση αίτησης Χατζημιχάλη για κατασκευή στεγάστρου
 2. Εξέταση αιτήματος Ελκολί Μιχαήλ για κατασκευή στεγάστρου
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Χαραλάμπη Ιωάννη (Ρίνα Βαθύ)
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Καλλικάτζαρο Χατζή (Ρίνα Βαθύ)
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην Παπάζογλου Αγγελική (Ρίνα Βαθύ)
 6. Παραχώρηση επιπλέον χώρου στον Σκανδαλιάρη
 7. Παραχώρηση επιπλέον χώρου στον Τεζάρη Ραφαήλ
 8. Ψηφίσεις δαπανών.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                     Μπούκης Μιχαήλ