Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 30.05.2022

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Παρασκευή 03-06-2022 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 6756/04.02.2022(ΦΕΚ 430/05.02.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Παραλαβή οριστικής μελέτης με τίτλο «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Μελιτσάχα».
 1. Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για την ανάθεση σε ιδιώτη της υπηρεσίας «Καθαριότητα λιμενικών ζωνών νήσου Καλύμνου».
 2. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων.
 3. Εξειδίκευση πιστώσεων
 4. Ψηφίσεις δαπανών
 5. Αιτήσεις δημοτών

 

 

                                                                               Ο Πρόεδρος

                                                                                  Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση.

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Τετάρτη 04-05-2022 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 6756/04.02.2022(ΦΕΚ 430/05.02.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Παραλαβή οριστικής μελέτης λιμενικών έργων κατασκευής αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου.
2. Παραλαβή μελέτης Η/Μ κατασκευής αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου.
3. Παραλαβή συγκοινωνιακής μελέτης κατασκευής αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Γκιουντιτσέ Φίλιππο.
5. Τροποποίηση της απόφασης παραχώρησης χρήσης της αίθουσας αναμονής επιβατών
6. Εξέταση αιτήσεως του Σωματείου Ιδιοκτητών Ραδιοταξί
7. Εξέταση αιτήσεως του Καμπούρη Βασιλείου
8. Έγκριση μετακίνησης Προέδρου για παρακολούθηση σεμιναρίου


Ο Πρόεδρος
Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 28.04.2022

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Τετάρτη 04-05-2022 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 6756/04.02.2022(ΦΕΚ 430/05.02.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Παραλαβή οριστικής μελέτης λιμενικών έργων κατασκευής αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου.
 1. Παραλαβή μελέτης Η/Μ κατασκευής αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου.
 2. Παραλαβή συγκοινωνιακής μελέτης κατασκευής αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου.
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Γκιουντιτσέ Φίλιππο.

 

                                                                            Ο Πρόεδρος

                                                                                 Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 24.03.2022

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Πέμπτη 31-03-2022 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/2022 (ΦΕΚ 332/2022 ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση       αίθουσας επιβατών στον κεντρικό λιμένα Καλύμνου.

                                                                             Ο Πρόεδρος

                                                                                 Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 18.03.2022

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Τετάρτη 23-03-2022 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/2022 (ΦΕΚ 332/2022 ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Συζήτηση για τη διαδικασία είσπραξης λιμενικών τελών και διάθεσης καρτών
 2. 2.Ψηφίσεις δαπανών
 3. 3.Εξέταση αιτήματος εκκλησιαστικού συμβουλίου Ι.Ν Αγίου Στεφάνου
 4. 4.Εξειδίκευση πιστώσεων
 5. 5.Αιτήσεις δημοτών

                                                                              Ο Πρόεδρος

                                                                                 Μπούκης Μιχαήλ