Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Δευτέρα 20 -03-2023 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σακελλάριο.
  2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Τσουλφά Σταμάτιο.
 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ρούσσο Αναστάσιο.
 2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σεργίου Γεώργιο
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κ. Βεζυροπούλου Σεβαστή.
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Τεζάρη Ραφαήλ
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κοσάρη Ιωάννη
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σκανδαλιάρη Εμμανουήλ.
 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Παζάκο Νικόλαο.
 8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης παραπάνω χώρου στην κα Τρικοίλη Άννα.
 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου και έργου στους Ν. Μάρθας & Ν. Μακρυλλός Ο.Ε.
 10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Κουτούζη Στέφανο.
 11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Βούρο Γεώργιο.
 12. Εξέταση αιτήματος Βούρου Γεωργίου για τοποθέτηση σκιαδιών.
 13. Εξειδίκευση πιστώσεων
 14. Ψηφίσεις δαπανών.

 

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                         Μπούκης Μιχαήλ