Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Δευτέρα 16-01-2023 και ώρα 18:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Ενημέρωση για την πορεία του έργο «Επισκευή -Συντήρηση Λιμεναρχείου Καλύμνου».
  2. Ορισμός Επιτροπή Απογραφής Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2023.
  3. Ορισμός Επιτροπών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2023.
  4. Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου για το έτος 2023.
  5. Ορισμός υπολόγου πάγιας προκαταβολής για το έτος 2023.
  6. Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων και αποδείξεων εσόδων οικ. έτους 2022.

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                          Μπούκης Μιχαήλ