Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τετάρτη 07-12-2022 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

  1. 1.Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δ.Λ.Τ.Κ.
  2. 2.Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2021 του Δ.Λ.Τ.Κ.
  3. 3.Ορισμός Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2023.
  4. 4.Ορισμός Γραμματέα για την τήρηση πρακτικών του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2023.
  5. 5.Ορισμός ταμειακής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2023.
  6. 6.Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2023.
  7. 7.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Πασχάλη Μάμμα.
  8. 8.Εξειδίκευση πιστώσεων.
  9. 9.Ψηφίσεις δαπανών.

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                            Μπούκης Μιχαήλ