Συνεδρίαση ΔΣ

Κάλυμνος, 07.07.2022

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τρίτη 12-07-2022 και ώρα 19:30 με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Εξέταση αίτησης Πετράκη Δημητρίου.
  2. Εξέταση αίτησης Παπαμιχαήλ Μιχαήλ.
  3. Εξέταση αίτησης Λυρά Νικολάου.
  4. Εξέταση αίτησης Κυπραίου Σπύρου.
  5. Εξέταση αίτησης Πέρου Γεωργίου.
  6. Εξέταση αίτησης Αυγουστίνου Εμμανουήλ.
  7. Εξέταση αίτησης Λιάγκη Γεωργίου.
  8. Εξέταση αίτησης Καρύπη Μαρουσώς.
  9. Εξειδίκευση πιστώσεων
  10. Ψηφίσεις δαπανών

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                         Μπούκης Μιχαήλ