Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 7-2-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11/02/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. 1η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019 του Δ.Λ.Τ.Κ. και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής