Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 26-11-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/11/2018 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ανάκληση της με αρ. 184/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Παραλαβή – έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης για τον καθαρισμό βυθού λιμένα Καλύμνου.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής