Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 9-11-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15/11/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου για το έτος 2019.
2. Καθορισμός θέσεων και τιμών για στάσιμο – πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο για το έτος 2019.
3. Παραλαβή μελέτης και κατάρτιση όρων μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό βυθού λιμένα Καλύμνου.
4. 6η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Κ.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής