Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 4-10-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/10/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ορισμός ταμειακής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Ορισμός υπευθύνων για συναλλαγές με τράπεζες.
3. Ορισμός υπογράφοντα σύμβασης για προμήθεια P.O.S. από την τράπεζα EUROBANK.
4. Παραλαβή και έγκριση αναθεωρημένου «Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής