Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 20-7-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27/07/2018 και ώρα 19:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. 4η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Κ.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής