Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 18-5-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/05/2018 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:


1. Τεκμηριωμένο αίτημα για την «Μελέτη καθαριότητας λιμένων Καλύμνου».
2. Παραλαβή μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
3. Απευθείας ανάθεση σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για τον έλεγχο του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων έτους 2017.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου και έργου στον κ. Μιχαήλ Ελ Κολί.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Τσουλφά Σταμάτιο.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Παζάκο Νικόλαο.
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σεργίου Θεόδωρο.
8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μεϊμάρη Ισίδωρο.
9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Τεζάρη Ραφαήλ.
10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καλίτση Ελευθέριο.
11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στους Π. Κουζούμπασης- Γ. Κοσσάρης Ο.Ε.
12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Συνδάγγελου Νομική.
13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ανάση Γεώργιο.
14. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καβουκλή Σωφρόνιο.
15. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου και έργου στην κα Τσατάλα Ανθούλα.
16. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου και έργου στον κ. Μαστροκούκο Ευστάθιο.
17. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Ονούφριο.
18. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σπύρο.
19. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σπύρο.
20. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Τεζάρη Γεώργιο.
21. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καρδούλια Νομικό.
22. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Αιγινίτη Ιάκωβο.
23. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Νικολάκη Ιωάννη.
24. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σκυλλά Θέμελη
25. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καλιδώνη Πανορμίτη.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής