Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Μεγάλη Δευτέρα 02/04/2018 και ώρα 18:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Τροποποίηση της με αρ. 183/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Έγκριση της 2ης πιστοποίησης εργασιών για το έργο «Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου προσήνεμου μώλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού».
3. Παραλαβή – έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης για την συντήρηση και επισκευή αγωγών όμβριων από Δημαρχείο έως πλατεία Διαμαντή.
4. 2η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Κ.
5. Μετακίνηση Προέδρου Δ.Λ.Τ. Καλύμνου προκειμένου να συμμετάσχει στο 3ο Διεθνές συνέδριο που διοργανώνει το ΕΠΕΓΑ και το δίκτυο αειφόρων νήσων ΔΑΦΝΗ.
6. Ψηφίσεις δαπανών.
7. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής