Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 16-3-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/03/2018 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση και χρήση του περιβάλλοντος χώρου της Ιχθυόσκαλας στον Δήμο Καλυμνίων.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση, και χρήση του χώρου της πρώην παιδικής χαράς, στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας, στον Δήμο Καλυμνίων.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση λούνα-παρκ στην κα Ψαρράκη Δήμητρα.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μάγκο Μικέ για τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων της DODEKANISOS SEAWAYS.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μάγκο Μικέ για τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων της ATTICA GROUP.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μάγκο Μικέ για τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων της BLUE STAR FERRIES.
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Στυλιανού Αργυρώ.
8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Αιγινήτη Ιάκωβο.
9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Νικολάκη Ιωάννη.
10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Βαρβαρή-Καστελοριζιού Στυλιανή.
11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σκυλλά Θέμελη.
12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μικέ και Γεώργιο Σουλούνια Ο.Ε.
13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ζαΐρη Παύλο.
14. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ζεμπιλλά Κων/νο.
15. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Πέρο Γεώργιο.
16. Ψηφίσεις δαπανών.
17. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής