Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 2-3-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 08/03/2018 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Καθορισμός ορίων ανάπτυξης στεγάστρων στην χερσαία ζώνη λιμένα Καλύμνου.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μίχα Καλοτίνα.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Καρύπη Μαρουσώ.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Πλάτση Νομική.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Αλαχούζο Μιχαήλ.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Gianfermi Laura.
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Βαρβαρή-Καστελοριζιού Στυλιανή.
8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Χατζηδάκη Νίκη.
9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Σαρούκου Στέλλα.
10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.
11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ευάγγελο Κουμπάρο.
12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Akcaal-Παπαμιχαήλ Μιχαήλ.
13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Λαμπρινό Θεόφιλο.
14. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Κοσσάρη Καλλιόπη.
15. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ψαρομμάτη Γεώργιο.
16. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην Αυγουστίνος-Καμπουράκης Ο.Ε.
17. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Τρικοίλη Ιωάννη.
18. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σακελλάριο.
19. 1η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Κ
20. Ταμειακή υποστήριξη για το έτος 2018.
21. Ψηφίσεις δαπανών.
22. Μεταφορά λογαριασμών από ALPHA BANK στη EUROBANK.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής