Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 18-12-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/12/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου προσήνεμου μώλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού».
2. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
3. Αποδέσμευση Κ.Α.Ε. οικ. έτους 2017 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
4. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής για το 2017.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής