Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 27-11-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 01/12/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου και έργου στην κα Κουτελλά Πετρούλα.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου και έργου στον κ. Χούλη Σταύρο.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στην DODEKANISOS SEAWAYS
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στην ATTICA GROUP.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στον κ. Μάγκο Μικέ στον οικίσκο στην περιοχή Νέας Παραλίας.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για υπαίθριο εμπόριο στην κα Μαγκλή Σεβαστή.
7. Κατακύρωση πρακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Καλύμνου ναυαγίων και επικινδύνων πλοίων.
8. 7η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2017 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
9. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
10. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής