Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 31-7-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 07/08/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τo ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για αποστολή τεχνικών δελτίων Π.Δ.Ε. 2017.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός