Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 28-7-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31/07/2017 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τo ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για αποστολή τεχνικών δελτίων Π.Δ.Ε. 2017.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στο ότι η καταλυτική ημερομηνία υποβολής είναι 31/07/2017.


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός