Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 12-6-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/06/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην εταιρεία Μ. & Γ. Σουλούνιας ΟΕ.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σκυλλά Θέμελη.
3. Κατακύρωση πρακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Καλύμνου του επικίνδυνου λόγω ακινησίας πλοίου Φ/Γ «ΠΑΥΛΟΣ Σ».
4. Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου της Νέας Παραλίας-Πόθιας,
5. Έγκριση 1ου λογαριασμού των μελετών «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Βελτίωση Αλιευτικού Καταφυγίου Μελιτσάχα Καλύμνου» και «Μελέτη Βελτίωσης Αλιευτικού Καταφυγίου Μελιτσάχα Καλύμνου».
6. Έγκριση της 1ης αναλυτικής επιμέτρησης και του 1ου ΠΠΑΕ για το έργο «Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου προσήνεμου μώλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού».
7. Λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης της εργασίας για την υποβρύχια επιθεώρηση- αυτοψία υφάλων τεχνικών κατασκευών, ανακατασκευασμένου τμήματος του προσήνεμου μώλου.
8. Αποδοχή πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
9. Απαγόρευση απόπλου σε πλοία που δεν έχουν καταβάλει λιμενικά τέλη ή τέλη επιβατών.
10. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός