Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 22-8-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/08/2016 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Αίτημα συλλόγου «Φιλοζωϊκή».
3. Αίτημα Αγροτικού –Αλιευτικού συλλόγου Δυτών-Σπογγαλιέων-Οστρακαλιέων και Επεξεργασίας Σπόγγων.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μαίλλη Λίντα.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός