Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 22-7-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/07/2016 και ώρα 12:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σπυρίδων.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σκυλλά Θέμελη.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Αλαχούζου Ιωάννα.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην Μαρουσώ Καρύπη & ΣΙΑ.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Παπαχατζή Νικόλαο.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στην DODEKANISOS SEAWAYS.
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στην ATTICA GROUP.
8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στον κ. Μάγκο Μικέ στον οικίσκο στην περιοχή Νέας Παραλίας.
9. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση λιμένα Μελιτσάχα Καλύμνου.
10. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός