Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 1-7-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 07/07/2016 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σπυρίδων.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σκυλλά Θέμελη.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Αλαχούζου Ιωάννα.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην Μαρουσώ Καρύπη & ΣΙΑ.
5. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός