Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 17-5-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25/05/2016 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τo ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

 

1. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου προσήνεμου μώλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού».

 


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός