Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 6-5-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11/05/2016 και ώρα 20.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
2. Αποδοχή απόφασης για τοποθέτηση Διευθυντή στο Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
3. 4η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2016 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
4. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός