Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Δευτέρα 29-01-2024 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Σύσταση σε σώμα του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
 2. 2.Ορισμός Επιτροπών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2024.
 3. 3.Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου για το έτος 2024.
 4. 4.Ανάθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Κ. στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων.

 

 

                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                        Τρικοίλης Αναστάσιος

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τρίτη 16-01-2024 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 και την Εγκύκλιο 577/2023 του ΥΠΕΣ με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2024.

 

 

                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                           Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Πέμπτη 22-06-2023 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Εξέταση αιτήματος αθλητικού συλλόγου ¨ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ”.
 2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μαμουζέλο Γεώργιο.
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στους Καμπουράκη Θέμελη-Αυγουστίνο Εμμανουήλ Ο.Ε.
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Σέμπρου Φουκαίνα για την τοποθέτηση μέσα στην αίθουσα αναμονής επιβατών της εξωτερικής αποβάθρας, αυτόματου πωλητή αναψυκτικών και νερού.
 5. Διαπίστωση αδυναμίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας «καθαριότητα λιμενικών ζωνών νήσου Καλύμνου» και ανάθεση σε ιδιώτη.
 6. Μετακίνηση Προέδρου.

                                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                                     Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τετάρτη 05 -04-2023 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με το ηρώο Μιαούλη.
 2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Πάσχα.
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μεϊμάρη Ισίδωρο.
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Μπαϊράμη Ειρήνη.
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ξυλουρά Νομική.
 6. Εξέταση αιτήματος κα Σέμπρου Φουκαίνας.
 7. Εξειδίκευση πιστώσεων
 8. Ψηφίσεις δαπανών.

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                       Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Δευτέρα 20 -03-2023 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σακελλάριο.
  2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Τσουλφά Σταμάτιο.
 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ρούσσο Αναστάσιο.
 2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σεργίου Γεώργιο
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κ. Βεζυροπούλου Σεβαστή.
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Τεζάρη Ραφαήλ
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κοσάρη Ιωάννη
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σκανδαλιάρη Εμμανουήλ.
 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Παζάκο Νικόλαο.
 8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης παραπάνω χώρου στην κα Τρικοίλη Άννα.
 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου και έργου στους Ν. Μάρθας & Ν. Μακρυλλός Ο.Ε.
 10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Κουτούζη Στέφανο.
 11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Βούρο Γεώργιο.
 12. Εξέταση αιτήματος Βούρου Γεωργίου για τοποθέτηση σκιαδιών.
 13. Εξειδίκευση πιστώσεων
 14. Ψηφίσεις δαπανών.

 

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                         Μπούκης Μιχαήλ