Αναθεώρηση του ισχύοντος σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης των Λιμένων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου