Πρόσκληση για την ανάθεση διανομής αλληλογραφίας του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου σε εταιρεία ταχυμεταφορών