Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 8-12-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/12/2017 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Παραλαβή, έγκριση, σκοπιμότητα και τρόπος εκτέλεσης της μελέτης για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων υπαίθριων διανομέων ρεύματος/νερού για τις ανάγκες του κεντρικού λιμανιού Καλύμνου και του λιμανιού της Ρίνας Βαθύ.
2. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
3. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 27-11-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 01/12/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 6-11-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10/11/2017 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Ψήφιση Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 6-11-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10/11/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής