Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Τηλιακός Σακελλάρης - Πρόεδρος

2. Μαρίνος Ιωάννης - Αντ/δρος

3. Πέρος Γεώργιος - Γραμματέας

4. Λελέκης Μιχαήλ - Μέλος

5. Χατζημιχάλης Χρήστος - Μέλος

6. Κουλλιάς Εμμανουήλ - Μέλος                                                       

7. Λιμενάρχης - Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ρήγας Μικές

2. Παντελής Γεώργιος

3. Ψαρομπάς Βασίλειος

4. Γιανικουρής Νικήτας

5. Μιχαήλου Γεώργιος

6. Υπολιμενάρχης

 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.       Τηλιακός Σακελλάρης  -Πρόεδρος

2.       Μαρίνος Ιωάννης          -  Αντ/δρος

3.       Πέρος Γεώργιος              - Γραμματέας

4.       Λελέκης Μιχαήλ             - Μέλος

5.       Χατζημιχάλης Χρήστος - Μέλος

6.       Κουλλιάς Εμμανουήλ    - Μέλος                                                      

7.       Λιμενάρχης                       - Μέλος