Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/06/2016 και ώρα 12:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Παπαχατζή Νικόλαο.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καρδούλια Νομικό.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ανάση Γεώργιο.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καλίτση Ελευθέριο.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Παζάκο Νικόλαο.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στους κ. Σουλούνια Μικέ και Γεώργιο.
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σπυρίδων.
8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μίχα Καλοτίνα.
9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Τεζάρη Γεώργιο.
10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μεϊμάρη Ισίδωρο.
11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ελ Κολί Μιχαήλ.
12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Χατζηθεοδώρου Μιχαήλ.
13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Παπαμιχαήλ Νίκη.
14. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Σδρέγα Νίκη.
15. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σεργίου Θεόδωρο.
16. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Αλαχούζου Ιωάννα.
17. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός