Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 3-7-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 07/07/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Παπαχατζή Νικόλαο.
2. Ένταλμα προπληρωμής στην υπάλληλο Στεφαδούρου Σεβαστή για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ.
3. 4η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2107.
4. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός